Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Maksymalnie 7 godzin na dobę, 35 godzin w tygodniu [art. 27 – Praca i zatrudnienie]

Data:

Trwają konsultacje w sprawie nowych uregulowań odnośnie czasu pracy osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności koniecznych do wprowadzania wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego. [Wyrok TK] 

Obecnie przepisy przewidują, że osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie powinny pracować dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo, ale samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie wystarcza do zastosowania tego wymiaru. Tym samym czas pracy takich pracowników w zasadzie wynosi 8 godzin na dobę i 40 w tygodniu. Tę sytuację ma zmienić nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przygotowana na skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego, uznającego za niezgodne z ustawą zasadniczą rozwiązania wprowadzone 1 stycznia 2012 r. Projekt rządowy nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych został przekazany do konsultacji. Obecne regulacje utracą moc 10 lipca 2014 r.
Projektowane zmiany wywołują kontrowersje wśród części organizacji osób z  niepełnosprawnościami, które zwracają uwagę,  iż obniżą one konkurencyjność tych osób na rynku pracy i  pogłębią stereotypy,  a ponadto są niezgodne z zasadą równości.
 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk