Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Listy na wyroby medyczne [art. 5 – Równość i niedyskryminacja, art. 25 – Zdrowie]*

Data:

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwróciła się do Ministra Zdrowia w sprawie wprowadzania okresowo przez oddziały wojewódzkie NFZ list oczekujących na potwierdzenie i realizację zleceń na zaopatrzenie w wybrane wyroby medyczne wydawane na zlecenie.

Profesor Irena Lipowicz zwróciła uwagę, że ustawa regulująca obecnie problem zaopatrzenia w wyroby medyczne nie zawiera przepisów pozwalających na tworzenie list oczekujących na potwierdzenie i realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne wydawane na zlecenie, jak również nie upoważnia do uregulowania tej sprawy w drodze przepisów wykonawczych. Tworzenie tego typu list obecnie opiera się na niejasnych kryteriach, zarówno w zakresie tworzenia kolejek, jak i realizacji zleceń, co prowadzi do ograniczania dostępu do świadczeń gwarantowanych ze środków publicznych i nierównego traktowania świadczeniobiorców. Rzecznik znając realia w zakresie finansowania świadczeń zdrowotnych nie kwestionuje konieczności tworzenia w określonych przypadkach rejestru zleceń oczekujących.
W piśmie do Ministra Zdrowia Rzecznik Praw Obywatelskich wskazując powyższe kwestie zwróciła się z o podjęcie działań w kierunku uregulowania zasad tworzenia kolejek na wyroby medyczne zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami konstytucyjnymi.

 

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk