Biuletyn Informacji Publicznej RPO

List poparcia dla Draginji Nadażdin

Data:

W związku z atakiem na dyrektorkę Amnesty International Polska Draginję Nadażdin rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wystosował list z wyrazami poparcia i solidarności.

Treść listu:

Wielce Szaowna Pani Dyrektorko,

w związku z oburzającym i bezpodstawnym atakiem na Panią dokonanym w przestrzeni publicznej, pragnę wyrazić moją najgłębszą solidarność i przekazać wyrazy wsparcia dla Pani i Amnesty International Polska.

Jako osoba, która ma zaszczyt współpracować z Panią od lat, jestem pełen podziwu i wdzięczności za to wszystko, co robi Pani dla osób dyskryminowanych i zagrożonych przemocą, dla Polski i Polaków.  Wiem, ile moi Rodacy zawdzięczają kierowanej przez Panią organizacji, jeśli chodzi o obronę ich praw, także w okresie prześladowań opozycji demokratycznej w PRL.

Pani stanowisko wyraża odwagę i zaangażowanie, którego w obliczu obecnych zagrożeń demokracji i praw człowieka tak bardzo potrzebujemy. Staje Pani w obronie tych wartości, które są mi  – jako Rzecznikowi Praw Obywatelskich – szczególnie bliskie.

Życzę Pani wytrwałości w realizacji niezwykle szczytnej misji służenia ludziom, których wolności i prawo do godnego życia są zagrożone. Będę zawsze wspierał Panią w tych działaniach.

Z wyrazami szacunku

Adam Bodnar

 

Autor informacji: Dyrektor Zespołu Kontaktów z Mediami i Komunikacji Społecznej
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk