Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Lidia Olejnik

Data:

W 1984 roku ukończyła studia na Wydziale Psychologii i Pedagogiki Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, na kierunku Pedagogika resocjalizacyjna. Pracę w Zakładzie Karnym w Lublińcu rozpoczęła w 1986 roku jako wychowawca w oddziale terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo. Od 1994 roku do 2005 roku zajmowała stanowisko kierownika działu penitencjarnego, a od marca 2005 roku pełniła funkcję dyrektora Zakładu Karnego w Lublińcu. Od stycznia 2012 roku Dyrektor Okręgowy SW w Opolu.

W 1988 roku ukończyła Szkołę Oficerską w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, w latach 2000-2002 ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Zarządzanie i Organizacja. 

Od 1998 roku inicjuje programy wolontariackie, realizowane przez skazane kobiety na rzecz ludzi chorych (inicjatywa przeniesiona do wielu zakładów karnych w Polsce). Wydatnie przyczyniło się to do otrzymania w 2009 roku przez polską Służbę Więzienną Kryształowej Wagi – nagrody przyznanej przez Radę Europy za ideę wolontariatu w Polsce.
Od 2005 roku współrealizuje ideę resocjalizacji kobiet przez teatr terapeutyczny – uczestniczy w wyjazdach z grupą skazanych kobiet na konferencje w kraju i za granicą (Słowenia 2005 , Słowacja 2008, Niemcy listopad 2010 ). Wspólnie z psychologami prowadzi działalność edukacyjno-profilaktyczną w zakresie zapobiegania narkomanii wśród młodzieży szkolnej w środowisku lokalnym. Odznaczona została w roku 1996 Srebrną, a w 2001 roku Złotą Odznaką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”. W 2004 roku nagrodzona została przez Ministra Pomocy Społecznej nagrodą specjalną za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Laureatka Nagrody Rzecznika Praw Obywatelskich im. Pawła Włodkowica w 2010 r. za całokształt działalności. Wyróżniona Srebrnym Krzyżem Zasługi w 2011 r.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk