Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kto może korzystać z przepisów ustawy o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? [art. 27 – Praca i zatrudnienie]*

Data:

Załączniki:

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk