Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kształcenie osób z niepełnosprawnościami – debata „O równości bez skrajności” 10.10.2013 [art. 24]

Data:

Odpowiednia edukacja oraz budowanie świadomości społecznej na temat niepełnosprawności mogą znacząco poprawić sytuację osób z niepełnosprawnością. Te idee były inspiracją do przygotowania debaty akademickiej pt. „O równości bez skrajności”. Spotkanie zostało zorganizowane w Krakowie przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 

Prezentacja kursu do zdalnego nauczania DARe-Learningu, przedstawiona podczas spotkania, dała nauczycielom możliwość poszerzenia swoich kompetencji zawodowych w zakresie sprawdzonych w znanych uniwersytetach nowoczesnych metod kształcenia studentów z różnorodnymi niepełnosprawnościami. Z metod tych mogą korzystać wszyscy uczący, którzy w swojej codziennej pracy chcą budować wspólną przestrzeń edukacyjną dla osób sprawnych i tych z niepełnosprawnością. Inspiracją szkolenia były zasady obowiązujące w społecznościach akademickich, gdzie nie ma podziałów, gdzie funkcjonują całe społeczności wraz z osobami, które po prostu mają pewne specyficzne potrzeby.
Druga część debaty była skierowana do studentów otwartych na ważne kwestie społeczne. Uczestnicy mieli okazję porozmawiać z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o praktycznych aspektach wdrażania w życie zapisów Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych, ale też o problemach grup mniejszościowych i prawie do równego traktowania. Debata była transmitowana przez internet. (10 X 2013, www.DAReLearning.eu/debata) [więcej]

Autor informacji: Katarzyna Kaleta-Sennik
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP