Prezentacja "Księgi Dobrych Praktyk działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz obcokrajowców" w Biurze RPO

Data:
Tagi: kalendarium

Jakie korzyści czerpią lokalne wspólnoty z realizowania projektów na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych? Czego uczy się administracja? Jakie problemy udaje się załatwić? Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji w Biurze RPO, w czasie której przedstawiona została „Księga Dobrych Praktyk działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz obcokrajowców”.

Celem  badania była analiza jakości współpracy pomiędzy mniejszościami, organizacjami działającymi na rzecz mniejszości, a lokalnymi i krajowymi władzami oraz określenie najważniejszych mniejszości i cudzoziemców.

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar otwierając konferencję wskazywał, że obecnie coraz bardziej uwidacznia się różnica w podejściu do kwestii integracji cudzoziemców – samorządy podejmują  ważne i ciekawe inicjatywy, tymczasem nadal nie powstała spójna polityka na poziomie  krajowym. RPO podkreślał, że doskonałym sposobem na poznawanie ciekawych praktyk na poziomie lokalnym są spotkania regionalne, podczas których rzecznik spotyka się z przedstawicielami  organizacji pozarządowych.

Z inicjatywy władz samorządowych w wielu miastach powstały lokalne modele integracji cudzoziemców. Oprócz Warszawy, w której mieszka najwięcej obcokrajowców i działa największa liczby organizacji wspierających imigrantów, raport inicjatywy integracyjne funkcjonują we: Wrocławiu czy Lublinie. Od 2016 roku również w Krakowie istnieje program „Otwarty Kraków”.

Społeczności lokalne rozumieją, że np. imigracja z Ukrainy jest dla polskiego społeczeństwa i gospodarki zjawiskiem pozytywnym. Jako jedną z bardziej wymiernych korzyści można podać wpłacane przez przybyszy znad Dniepru składni emerytalne – szacuje się, że rocznie ich suma wynosi co najmniej 2,2 mld złotych (zakładając, że każdy zatrudniony otrzymuję pensję minimalną).

„Kreatywność może rozwijać się w tolerancyjnym i zróżnicowanym środowisku, gdzie jego członkowie czerpią z różnorodności, odmiennych sposób postrzegania świata, samego siebie i relacji z innymi ludźmi. Kreatywność to jeden z najważniejszych czynników wspierających rozwój miasta i jego bogacenie się” – podkreśla Piotr Kwapisiewicz ze Stowarzyszenia Żydowskiego CZULENT.

CZULENT jest jedną z organizacji, które doprowadziły do powstania „Księgę Dobrych Praktyk działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz obcokrajowców” prowadząc ankiety wśród urzędników  samorządowych i rządowych oraz organizacji pozarządowych (i tych, które reprezentują większość i działają na rzecz mniejszości oraz obcokrajowców, i tych, które reprezentują mniejszości).

Projekt współtworzą również: Fundacja Zustricz (reprezentująca mniejszość ukraińską), Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie oraz Instytut Allehandra we współpracy z Fundacją Dialog – Pheniben (reprezentującą mniejszość Roma) oraz Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej (reprezentujący mniejszość tatarską i muzułmańską). Projekt jest wspierany przez National Democratic Institute i uzyskał honorowy patronat Rzecznika Praw Obywatelskich.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2018-01-16 08:21:39
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska