Biuletyn Informacji Publicznej RPO

"Wykładnia in favorem libertatis jako wymóg konstytucyjny w świetle orzecznictwa" książka Janusza Roszkiewicza

Data:

Ukazała się książka pt. "Wykładnia in favorem libertatis jako wymóg konstytucyjny w świetle orzecznictwa" autorstwa dr. Janusza Roszkiewicza, starszego specjalisty w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Jest to pierwsza monografia poświęcona zagadnieniu wykładni in favorem libertatis (z łac. na korzyść wolności), czyli interpretacji przepisów w sposób przyjazny dla obywatela. Autor stawia tezę, że wykładnia na korzyść wolności jest nie tylko teoretycznym postulatem, lecz także obowiązkiem organów władzy publicznej wynikającym z Konstytucji RP.

Rozważania w tej książce obejmują:

  • wyjaśnienie konstrukcji wykładni in favorem libertatis oraz omówienie wchodzących w jej skład dyrektyw interpretacyjnych – prymatu wykładni językowej oraz dyrektywy in dubio pro libertate,
  • praktyczne możliwości zastosowania wykładni in favorem libertatis do rozwiązywania konkretnych problemów prawnych występujących w życiu codziennym, w tym analizę licznych kazusów z orzecznictwa w sprawach gospodarczych, podatkowych, karnych, medycznych, administracyjnych i wyborczych.

Janusz Roszkiewicz - doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Zakładzie Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa konstytucyjnego, europejskiego i medycznego, w tym trzech książek oraz trzech komentarzy (do ustawy o Prawie szkolnictwie wyższym i nauce, ustawy o prawach pacjenta oraz do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych).

W latach 2016-2018 był asystentem Prezesa Prokuratorii Generalnej RP, a w latach 2018-2022 – asystentem sędziego Sądu Najwyższego. Od 2022 r. pracuje jako starszy specjalista w Zespole Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.

Ważne linki:

Autor informacji: Krzysztof Michałowski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Krzysztof Michałowski