Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Data:

Laureat Nagrody im. Pawła Włodkowica w 2007r.


Tadeusz Bohdan Isakowicz – Zaleski urodził się w 1956 roku w Krakowie. Jest polskim Ormianinem, duchownym katolickiego obrządku łacińskiego i ormiańskiego, w 1983 odbył święcenia kapłańskie. W 1975-1977 wcielony na 2 lata do specjalnej jednostki wojskowej dla kleryków w Brzegu Opolskim, gdzie w 1976 uczestniczył w głodówce przeciwko zakazowi posiadania gazet i książek religijnych, w toku służby osadzony na 56 dni w areszcie za uchybienia dyscyplinie. W 1978-1981 kolporter wydawnictw niezależnych w Papieskiej Akademii Teologicznej, od 1979 działacz opozycji, współpracownik SKS, Chrześcijańskiej Wspólnoty Ludzi Pracy, a w 1981 wybrany do samorządu seminaryjnego. Za próbę przekształcenia samorządu w autentyczną reprezentację studencką, po V roku niedopuszczony do święceń kapłańskich i dyscyplinarnie skierowany na praktykę w parafii w Chrzanowie. W latach osiemdziesiątych był represjonowany przez Służbę Bezpieczeństwa, a w 1985 został dwukrotnie ciężko pobity przez funkcjonariuszy SB. W 1988 brał udział jako duszpasterz robotników w strajku w Hucie im. Lenina, po którego pacyfikacji został zatrzymany na kilka godzin. Zaangażował się w działalność dobroczynną i pomoc niepełnosprawnym. W 1987 był współzałożycielem Fundacji im. św. Brata Alberta zajmującą się pomocą osobom upośledzonym, prowadzącą schronisko w podkrakowskich Radwanowicach. Od 2007 felietonista Gazety Polskiej. Kawaler Orderu Uśmiechu, w 1997 otrzymał od kard. Franciszka Macharskiego tytuł kanonika honorowego archidiecezji krakowskiej za pracę z osobami niepełnosprawnymi, lecz w 2006 zrezygnował z tytułu w proteście przeciwko pomówieniom pod swoim adresem. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2013-02-05 16:50:05
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data: 2021-09-10 19:50:39
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP