Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ks. Robert Sitarek wyróżniony przez RPO odznaką honorową za zasługi dla ochrony praw człowieka

Data:

2 lutego, podczas uroczystości we Wrocławiu, rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wyróżnił ks. Roberta Sitarka – dyrektora Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina Lutra, odznaką honorową „Za zasługi dla ochrony praw człowieka”. Laudację na cześć laureata wygłosił Jacek Sutryk, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Ks. Robert Sitarek – z wykształcenia jest teologiem, absolwentem Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (1992), a także absolwentem studiów podyplomowych Prawa Pracy i Prawa Socjalnego o specjalności Organizacja Pomocy Społecznej (Uniwersytet Wrocławski, 2004) oraz kursu w zakresie zarządzania w służbie zdrowia.

Od ponad 20 lat jest związany z Kłodzkiem, jako wikariusz, następnie proboszcz tamtejszej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej. Jak również z Wrocławiem, jako Koordynator Diakonii Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP oraz Kierownik (NZOZ) Ekumenicznej Stacji Opieki – Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego, Rehabilitacji i Opieki Paliatywnej. Jest też Dyrektorem Ewangelickiego Centrum Diakonii i Edukacji im. ks. Marcina i kieruje pracą wszystkich jego jednostek, działających w obszarach edukacji, zdrowia i pomocy społecznej.

Aktywność ks. Sitarka skupia się przede wszystkim na działaniach na rzecz osób z niepełnosprawnością, a także osób, które sprawują opiekę nad nimi  jako członkowie ich rodzin, parafianie czy też pracownicy jednostek Centrum im. ks. Marcina Lutra. Przy czym koncentruje się nie tylko na zapewnieniu podopiecznym właściwej opieki, rozwiązywaniu ich problemów socjalnych i życiowych, ale także na dążeniu do zapewnienia im rozwoju i zaspokajaniu wszystkich potrzeb, niezależnie od tego, czy są dziećmi, młodzieżą czy osobami w podeszłym wieku.

Ksiądz Robert Sitarek z zaangażowaniem realizuje główne założenie Diakonii: „Zawsze dla ludzi...”. Wynika z niego różnorodność Centrum i dążenie do integracji: jednostek, działań, podopiecznych.

Szczególnie ważne jest jego ogromne osobiste zaangażowanie w działania na rzecz poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnością oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Załączniki:

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska