Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Krystyna Mrugalska

Data:

Członkini Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich​

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

 

Pracę zawodową rozpoczęła w 1958 roku jako nauczycielka w szkole muzycznej oraz w zakładzie dla dzieci niewidomych w Laskach. Od 1963 roku - trzy lata po urodzeniu syna Grzesia z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością, rozpoczęła działalność zawodową w dziedzinie rehabilitacji osób z upośledzeniem umysłowym, a od 1964 roku - działalność społeczną w powstałym w tym czasie ruchu rodziców osób z upośledzeniem umysłowym przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci. W 1991 roku doprowadziła do powstania i zarejestrowania Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym; obecnie pełni funkcję Prezesa Honorowego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Jest autorką koncepcji i organizatorką form wczesnej interwencji (od 1976 roku). Laureatka Nagrody im. Pawła Włodkowica w 2012 r.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także