Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Krajowy Mechanizm Prewencji zorganizował w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich debatę poświęconą zatrudnianiu osób skazanych w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności i po jej zakończeniu.

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP