Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wojciech Malinowski

Z wykształcenia lekarz weterynarii. Od wielu lat moją pasją jest samoświadomość – zrozumienie oraz doświadczanie siebie i świata na głębszym poziomie. Jest współautorem książki pt.: „Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i specjalistów”, wydanej przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne w 2012 r.

W grudniu 2012 r. przeżyłem bardzo ciężką chorobę fizyczną, której skutkiem jest moja niepełnosprawność do chwili obecnej. W następstwie bardzo trudnych doświadczeń przedłużającej się choroby musiałem radzić sobie również z trudnymi stanami psychicznymi. Obecnie jestem uczestnikiem kursu „Ekspert przez doświadczenie” prowadzonego przez gdyński MOPS. Pracuję również, w niewielkim zakresie, jako terapeuta i opiekun młodzieży z niepełnosprawnością.  

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk