Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Tomasz Pasierski

prof. dr hab. n. med. Tomasz Pasierski - przewodniczący Rady Przejrzystości,  kierownik Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2017-12-06 14:30:05
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2017-12-07 17:27:29
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk