Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Tiina Kukkamaa-Bah

Pani Kukkamaa-Bah jest kierowniczką Działu ds. demokratycznych rządów i równości płci w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE (ODIHR) z siedzibą w Warszawie.

Zanim podjęła pracę w ODIHR w marcu 2016 roku, była dyrektorem wykonawczym ds. partii politycznych w organizacji „Demo Finland”. Przez ostatnie 14 lat współpracowała z rządami, partiami politycznymi i społeczeństwem obywatelskim, koncentrując się na wspieraniu demokratycznego i integracyjnego sprawowania rządów, udziału kobiet i młodzieży w życiu politycznym oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Pani Kukkamaa-Bah jest magistrem socjologii Uniwersytetu w Helsinkach.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk