Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Tadeusz J. Zieliński

Panelista I Kongresu Praw Obywatelskich

Prof. dr hab. nauk teologicznych, dr hab. nauk prawnych, profesor i prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.

W latach 1993-2001 był posłem na Sejm.

W latach 2002-2008 był dziekanem Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego, a w latach  2008-2016 – prezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego (obecnie: członek Zarządu). Działacz ekumeniczny. 

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk