Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ryszard Majer

Senator RP, ukończył historię na Wydziale Humanistycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie, a w 2001 r. studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim w zakresie zarządzania i organizacji pomocy społecznej. W 2014 r. uzyskał stopień doktora w zakresie nauk o polityce na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 1993–97 był dziennikarzem, pracował również w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W 1998 r. został zastępcą dyrektora Wydziału Współpracy Regionalnej i Zagranicznej w Urzędzie Wojewódzkim w Częstochowie. W okresie 1999–2004 kierował Oddziałem Zamiejscowym Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie; nadzorował m.in. oddłużanie zakładów opieki zdrowotnej. Od 2004 do 2006 r. był dyrektorem Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych w Częstochowie. W latach 2006–09 zajmował stanowisko dyrektora Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicach, a w 2009 r. był zastępcą wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej w Katowicach. Od 2009 r. pracuje w Akademii Jana Długosza w Częstochowie, ostatnio na stanowisku adiunkta. Od 2010 do 2015 r. pracował jako główny specjalista ds. programowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Częstochowie.

W latach 2006–09 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, a w 2009–13 przewodniczył Powiatowej Radzie Zatrudnienia w Częstochowie.

W latach 2006–09 i 2014–15 sprawował mandat radnego Sejmiku Województwa Śląskiego; od 2006 do 2009 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego tego sejmiku. W okresie 2010–14 sprawował mandat radnego Rady Miasta Częstochowy. Od 2009 do 2010 r. był pierwszym zastępcą prezydenta Częstochowy.

Pełni funkcje prezesa Stowarzyszenia Pracy Socjalnej Auxilio Venire w Częstochowie oraz wiceprzewodniczącego Stowarzyszenia Polskich Pracowników Socjalnych, a społecznie rzecznika praw osób starszych. 

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk