Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zbigniew Szawarski

em. Profesor UW. Filozof, etyk, bioetyk.  Obecnie w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego PZH.  Przewodniczący Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk