Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Roman Wieruszewski

Panelista I Kongresu Praw Obywatelskich​

Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN.

Kierownik Poznańskiego Centrum Praw Człowieka..

Profesor w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

Członek Komitetu Naukowego Agencji Praw Podstawowych UE, członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, były członek i wiceprzewodniczący Komitetu Praw Człowieka ONZ, były sędzia ad hoc Europejskiego Trybunału Praw Człowieka OZ.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2017-10-27 14:30:35
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-21 12:13:57
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk