Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Maciej Duszczyk

Panelista I Kongresu Praw Obywatelskich​

Dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor ds. Naukowych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Rady Narodowego Kongresu Nauki przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego, członek Rady Naukowej Ośrodka Badań nad Migracjami UW.

W latach 2014-2016 członek Komitetu Polityki Naukowej (przewodniczący październik 2015-marzec 2016).

W latach 2003-2007 – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Społecznych i Ekonomicznych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

W latach 2008-2011 członek zespołu doradców strategicznych Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

W latach 2012-204 kierujący pracami merytorycznymi zespołu ds. wypracowania polskiej polityki migracyjnej w Kancelarii Prezydenta RP. 

Profesor wizytujący na uniwersytetach Marcina Lutra w Halle-Wittenberg oraz Friedricha Schillera w Jenie.

 

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data:
Operator: AnetaKosz