Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Małgorzata Król

Panelistka I Kongresu Praw Obywatelskich​

Prof. zw. dr hab. Małgorzata Król kieruje samodzielnym Zakładem Polityki Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Od 2001 r. pełni funkcję kierowniczki Studenckiego Punktu Informacji Prawnej - Klinika Prawa i Klinika Praw Dziecka.

Autorka licznych i cenionych w środowisku akademickim publikacji naukowych z zakresu prawa.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk