Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Małgorzata Bednarek

prof. Małgorzata Bednarek, dr hab., autorka monografii “Prawo do mieszkania w Konstytucji i ustawodawstwie”

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-07-11 10:35:38
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-07-31 12:29:54
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk