Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Krystyna Skarżyńska

psycholog, profesor zwyczajny, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka kilkunastu książek na temat spostrzegania społecznego, postaw i  przekonań o świecie społecznym i politycznym, m.i. „Spostrzeganie ludzi”, Psychospołeczne aspekty decyzji alokacyjnych”, „Konformizm i samokierowanie jako wartości: struktura i funkcje”, „Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej”, „Między ludźmi: oczekiwania, interesy, emocje”. Publikuje w czasopismach naukowych oraz popularyzuje psychologię i komentuje aktualne wydarzenia społeczno-psychologiczne w popularnych mediach („Gazecie Wybiorczej”, „Polityce”, „Charakterach”, „Superstacji”, TOK-FM). Aktualnie prowadzi badania nad uwarunkowaniami społecznej akceptacji agresji w życiu publicznym i polityce (grant NCN) oraz percepcją świata społecznego i postawami wobec wolności. Kieruje Katedrą Psychologii Społecznej Uniwersytetu Humanistycznospołecznego  SWPS.   

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2017-11-15 16:24:35
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2019-12-16 10:14:30
Operator: AnetaKosz