Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Ireneusz Kamiński

Panelista I Kongresu Praw Obywatelskich​

Profesor dr hab. Ireneusz C. Kamiński – prawnik i socjolog, studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w Europejskiej Akademii Teorii Prawa w Brukseli.

Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego) i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji). Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy naukowej (m.in. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Fundację Prawa Europejskiego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Autor siedmiu książek i niemal dwustu innych publikacji naukowych.

Publikował również wielokrotnie w „Rzeczpospolitej”, Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku Polskim”.

Specjalizuje się w prawie praw człowieka, zwłaszcza w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ekspert Rady Europy w zakresie swobody wypowiedzi oraz wolności mediów.

Współpracownik oraz ekspert prawny wielu krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka, m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Article XIX, Amnesty International, Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.

Redaktor naczelny „Kwartalnika o Prawach Człowieka” i „Rocznika Praw Człowieka”.

Członek kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego” i stały recenzent kilku periodyków prawniczych. Od lipca 2014 r. sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (kadencja 2014-2016).

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk