Dorota Karkowska

profesor, doktor habilitowana nauk prawnych. Wybitna ekspertka i autorka wielu publikacji m.in. w zakresie praw pacjenta i prawa medycznego. 

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2017-10-16 12:45:10
Osoba udostępniająca: Anna Grzelak
Data: 2017-11-07 09:46:23
Operator: Anna Grzelak