Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dorota Karkowska

profesor, doktor habilitowana nauk prawnych. Wybitna ekspertka i autorka wielu publikacji m.in. w zakresie praw pacjenta i prawa medycznego. 

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Anna Grzelak
Data:
Operator: Anna Grzelak