Barbara Stańdo-Kawecka

Panelistka I Kongresu Praw Obywatelskich

Doktor habilitowana Barbara Stańdo-Kawecka, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pracuje w Zakładzie Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Jest absolwentką pedagogiki resocjalizacyjnej i prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jej zainteresowania badawcze i prace naukowe koncentrują się wokół systemów postępowania z nieletnimi, wykonywania kary pozbawienia wolności i sankcji wolnościowych, profesjonalizacji Służby Więziennej i kurateli sądowej.

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-07-12 15:44:00
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-22 11:19:19
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk