Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Agata Bielik-Robson

Panelistka I Kongresu Praw Obywatelskich

Dr hab. prof. nadzw. IFiS PAN Agata Bielik-Robson.

Filozofka i publicystka. Zajmuje się filozofią podmiotowości, postsekularyzmem, myślą judaistyczną oraz wpływem psychoanalizy i formacji romantycznej na filozofię.

Profesorka katedry Studiów Żydowskich na Uniwersytecie w Nottingham, a także Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Autorka wielu książek, m.in. Na drugim brzegu nihilizmu: filozofia współczesna w poszukiwaniu podmiotu, Inna nowoczesność. Pytania o współczesną formułę duchowości, Żyj i pozwól żyć.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2017-10-27 13:41:37
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-03-04 15:58:18
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk