Biuletyn Informacji Publicznej RPO

o. Paweł Gużyński OP

dominikanin, kaznodzieja i duszpasterz, doktorant Wydziału Socjologii UŁ, intelektualnie zainteresowany filozofią polityki, pograniczem religia - społeczeństwo-polityka-państwo, analizą dyskursu publicznego, teologią misteriów religijnych, komentator medialny, onegdaj działacz opozycyjnego Ruchu  Wolność i Pokój oraz Amnesty International.             

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2017-11-07 11:12:33
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-22 08:45:16
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk