Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Mariusz Sorysz

dr, pracownik naukowy Zakładu Postępowania Cywilnego UJ, Sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie Wydział Cywilny, w pracy naukowej zajmujący się zagadnieniami procedury cywilnej, w tym dotyczącymi kosztów procesu,
sądowego postępowania egzekucyjnego, sądownictwa polubownego.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk