Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Mariusz Pogonowski

Kierownik Zespołu Wsparcia Weteranów
Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych.
Wiek 48 lat, żonaty.

Przez okres 30 lat wykonywałem zadania służbowe jako żołnierz zawodowy. Miałem możliwość wykonywać obowiązki służbowe na rzecz Polskich Kontyngentów Wojskowych PKW KFOR, PKW EUFOR, PKW UNDOF, PKW IRAK.,
PKW Afganistan. Jednocześnie odpowiadałem za realizację zadań na rzecz weteranów, weteranów poszkodowanych i rodzin żołnierzy poległych w operacjach poza granicami państwa.

Obecnie pełnię obowiązki Kierownika Zespołu Wsparcia Weteranów.

Zespół Wsparcia Weteranów – realizuje zadania informacyjno-doradcze oraz związane z współudziałem i współpracą z właściwymi merytorycznie komórkami/jednostkami organizacyjnymi resortu obrony narodowej i instytucjami spoza resortu oraz organizacjami i stowarzyszeniami, w zakresie działań na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych oraz rodzin żołnierzy i pracowników wojska poległych podczas działań poza granicami państwa, bądź których śmierć była następstwem udziału w tych działaniach.
 

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk