Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marian Turski

Marian Turski, historyk i dziennikarz, ur. 26 czerwca 1926 w Druskiennikach.

Więzień obozów koncentracyjnych Auschwitz i Buchenwald. Przewodniczący Rady Muzeum Historii Żydów Polskich.

Redaktor tygodnika „Polityka”. Całe swoje twórcze życie poświęcił temu, abyśmy pamiętali o prawie człowieka do godności.

Jego spotkania z młodzieżą i patriotyczna edukacja skupione były zawsze na idei budowania świata bez nienawiści, gdzie człowiek człowiekowi okazuje zrozumienie, współczucie, empatię.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk