Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Maria Książak

Fundacja Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna

Psycholożka i absolwentka studiów podyplomowych z zakresu psychologii traumy i interwencji kryzysowej oraz kursu terapii PTSD na Wydziale Psychiatrii Uniwersytetu w Filadelfii. Koordynowała międzynarodowe programy skierowane do cywilnych ofiar konfliktów na Północnym Kaukazie.

Działa w Fundacji Międzynarodowa Inicjatywa Humanitarna, w Europejskiej Sieci Ośrodków Rehabilitacji Ofiar Tortur, Stowarzyszeniu Badań nad Stresem Pourazowym. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą. Uczestniczy w miedzynarodowych projektach dotyczących pracy z ofiarami tortur, pomagała w opracowaniu i wdrażaniu narzędzi  wczesnej identyfikacji ofiar tortur.

Badała sytuację dzieci bez opieki w Europie. Szkoli z zakresu pracy z migrantami przymusowymi i wewnętrznymi, z ofiarami tortur oraz ich identyfikacji w oparciu o standard protokołu stambulskiego. Współzałożycielka Polskiego Ośrodka Rehabilitacji Ofiar Tortur. Na co dzień pracuje w interdyscyplinarnym zespole, pomagając w psychorehabilitacji osób, które przeżyły tortury. Eskpertka Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur i Rady ds Migracji przy RPO.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk