Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Sośniak

Marcin Sośniak - naczelnik wydziału w Zespole Równego Traktowania, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-07-11 14:32:54
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2017-11-09 17:00:33
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk