Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Magdalena Rosochacka-Gmitrzak

Dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak – socjolog w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Główne działania naukowe obejmują dyscypliny socjologii starzenia, socjologii rodziny i gerontologii społecznej. Ekspercko związana z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” (projekty „Seniorzy w akcji”, „Archipelag Pokoleń”, „Zoom na Rady Seniorów”, „Generator Innowacji – Sieci Wsparcia”) i Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich (Komisja ds. Osób Starszych). Współautorka książki Wciąż jeszcze w rodzinnym gnieździe. Socjologiczne spojrzenie na młodych dorosłych (2017) Współredaktorka pracy Dialog międzypokoleniowy. Między ideą a praktyką. Inspiracje (2013, z A. Chabierą). Autorka i współautorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, m.in.: Intergenerational dialogue as an ageing Europe toolkit for meeting its challenge (2014), Caregiving for the elderly family members as a challenge for men –the hidden and forgotten carers in ageing Europe (2014, z M. Racław), The State, Family and Convoys – The Triad of (Non-obvious) Potentials in the Functioning of Frail Older Adults and their Carers (2014, z M. Racław), Older adults’ participative education – loci for productive ageing /engagement? (2015, z M. Racław), Opieka nad zależnymi osobami starszymi w rodzinie: ryzyko i ambiwalencja (2015, z M. Racław), Age-friendly cities and communities: dream or reality (2016).dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk