Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Magdalena Chwarścianek

ukończyła psychologię na UAM w Poznaniu.
Od 2009 roku zaangażowana w działania Fundacji Barka na rzecz osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych.
Od 2012 roku  odpowiedzialna za programy pomocowe dla osób bezdomnych z Europy Środkowo-Wschodniej prowadzone przez Barkę w Holandii i Belgii. Członek zarządu Barki IE w Irlandii.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2017-11-29 15:51:42
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-24 16:34:48
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk