Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Małgorzata Fuszara

Panelistka I Kongresu Praw Obywatelskich

była Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania 

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2017-10-11 16:40:11
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-03-04 16:08:32
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk