Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Krzysztof Parchimowicz

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także studiów podyplomowych z zakresu prawa cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i z zakresu prawa karnego skarbowego na Uniwersytecie Łódzkim. Od 30 lat wykonuje zawód prokuratora. Prokurator byłej Prokuratury Generalnej, przeniesiony od 9 marca 2016 roku na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej. Prezes Stowarzyszenia Prokuratorów „ Lex super omnia”.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2017-10-11 20:36:38
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-14 15:01:34
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk