Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Krzysztof Kurowski

doktor nauk prawnych, specjalność prawo konstytucyjne, absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownik Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego w Zespole ds. Równego Traktowania Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Autor wielu publikacji z zakresu praw osób z niepełnosprawnościami w tym monografii „Wolności i prawa człowieka i obywatela z perspektywy osób z niepełnosprawnościami”, pierwszej w polskiej doktrynie pozycji poświęconej kompleksowo temu zagadnieniu. Wieloletni działacz organizacji pozarządowych.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2017-11-08 13:05:40
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-08 11:13:19
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk