Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Krzysztof Czyżewski

Panelista I i II Kongresu Praw Obywatelskich​

Praktyk idei, poeta i eseista, redaktor. Animator programów dialogu międzykulturowego w Europie Środkowej, na Bałkanach, Kaukazie, Azji Środkowej, Indonezji, Bhutanie i innych pograniczach świata. Profesor Uniwersytetu Bolońskiego i Rutgers University.

Współtwórca powstania Fundacji „Pogranicze”, Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach oraz Międzynarodowego Centrum Dialogu w odremontowanym dworze rodziny Czesława Miłosza w Krasnogrudzie na granicy polsko-litewskiej.

Przewodniczący kapituły Nagrody im. Ireny Sendlerowej oraz kapituły Europejski Poeta Wolności (Gdańsk).

Autor książek Ścieżka pogranicza; Linia powrotu. Zapiski z pogranicza; Miłosz. Tkanka łączna; Krasnogrudzki most. Niezbędnik budowniczego (wspólnie z Magdaleną Kicińską);  Małe centrum świata. Zapiski praktyka idei; Żegaryszki. Wspólautor książek Podręcznik dialogu. Zaufanie i tożsamość oraz Miłosz – Dialog – Pogranicze. 

Strona Fundacji http://pogranicze.sejny.pl/

 

Zapis wideo mojego wykładu gdańskiego na stulecie niepodległości: OBYWATELE RP: SWOI I OBCY https://livestream.com/accounts/3574038/events/7921982/videos/176207931

 

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk