Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kamila Zagórska

adwokat z ponad 15 letnim doświadczeniem w prowadzeniu spraw transgranicznych rodzinnych, koordynator  Wydziału do spraw Dochodzenia transgranicznych roszczeń alimentacyjnych oraz  transgranicznych postępowań w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości. W roku 2009 ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie w Paryżu uzyskując tytuł: D.U. Contentieux International des Affaires - UPEC ( PARIS XII) – w zakresie rozwiązywania sporów transgranicznych. Doktorant studiów doktoranckich Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk

 

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2017-10-11 16:43:41
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-21 13:22:46
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk