Joanna Pietrusiewicz

Moderatorka panelu I Kongresu Praw Obywatelskich

prezeska Fundacji Rodzić po Ludzku, od lat zaangażowana w działania na rzecz przestrzegania praw człowieka w opiece okołoporodowej, propagatorka idei opieki medycznej opartej na szacunku i potrzebach kobiet.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2017-10-16 12:42:51
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-09-16 12:12:49
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk