Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Joanna Koczorowska

Joanna Koczorowska, główna specjalistka w Zespole Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk