Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Henryka Bochniarz

Panelistka I Kongresu Praw Obywatelskich

Prezydent Konfederacji Lewiatan, wiceprezydent BusinessEurope.

Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego. Była Minister Przemysłu i Handlu.

Współtwórczyni Kongresu Kobiet.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk