Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Grzegorz Wrona

adwokat, certyfikowany specjalista i superwizor z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, autor komentarza do procedury Niebieskie Karty, konsultant Warszawskiego Ośrodka Interwencji kryzysowej.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-07-14 12:06:15
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2019-10-21 11:58:46
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk