Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zofia Szweda-Lewandowska

Panelistka I Kongresu Praw Obywatelskich​

Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka Informatyki i Ekonometrii oraz Socjologii UŁ. Studiowała również na Uniwersytecie w Poczdamie i Magdeburgu.

Odbyła praktykę w Max Planck Institute for Demographic Research (Rostock).

Uczestniczka Oxford Ageing Spring School (warsztaty dotyczące procesu starzenia się) organizowanej przez Uniwersytet w Oxfordzie.

Ukończyła studia doktoranckie w Szkole Nauk Społecznych, Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Pracę doktorską w dziedzinie ekonomii obroniła w 2010 roku w Szkole Głównej Handlowej.

Odbyła staż w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku oraz w Komisji Europejskiej (DG Employment, Social Affairs & Inclusion). Uczestniczka Prezydenckiego Programu Eksperckiego w Kancelarii Prezydenta RP. Obecnie adiunkt w Zakładzie Polityki Społecznej Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej.

Główne obszary badawcze to: pomoc instytucjonalna skierowana do osób starszych, opieka nad osobami niesamodzielnymi, dyskryminacja ze względu na wiek.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk