Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Witold Klaus

Moderator panelu I Kongresu Praw Obywatelskich​

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

Doktor habilitowany nauk prawnych, kryminolog i badacz migracji; adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, stypendysta Max Planck Society for the Advancement of Science oraz rządu USA, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Podyplomowego Studium Ewaluacji Programów Społecznych prowadzonego przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, laureat Społecznego Nobla 2008 dla innowatora społecznego (nagroda przyznawana przez Fundację Ashoka – Innovators for the Public), autor wielu prac z zakresu kryminologii, sprawiedliwości naprawczej, praw człowieka, migracji i uchodźstwa.

 

Ważne linki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji: 2017-07-11 14:35:41
Osoba udostępniająca: AnetaKosz
Data: 2019-08-06 15:08:41
Tytuł: Witold Klaus
Operator: AnetaKosz