Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Paweł Sławicki

Panelista I Kongresu Praw Obywatelskich​

dr nauk prawnych,  sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi, autor monografii Prawo człowieka do mieszkania i jego miejsce w systemie praw człowieka.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk