Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Paweł Wojciechowski

b. minister finansów w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza (2006). W latach 2010-2014 Stały Przedstawiciel RP przy OECD, wcześniej podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2009-2010) i prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (2007-2009). W latach 1995-2005 prezes PTE Allianz Polska S.A., a wcześniej prezes TFI Atut S.A. i dyrektor oddziału Polskiego Banku Rozwoju S.A. Na początku lat 90-tych doradzał ministrom przekształceń własnościowych m.in. jako konsultant UNDP i KPMG/USAID. Podczas pobytu w USA w Cleveland, Ohio w latach 1983-1990 ukończył studia ekonomiczne na John Carroll University, a następnie studia magisterskie i doktoranckie na Case Western Reserve University. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk w roku 1995. Współpracuje od wielu lat z uniwersytetami amerykańskimi, w tym od 2011r. z Harvard Kennedy School of Government. Od listopada 2014r. pełni funkcję Głównego Ekonomisty Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a od maja 2015 również Koordynatora Europejskiego Korytarza Transportowego Ren-Alpy.  

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk