Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marta Soniewicka

Panelistka I Kongresu Praw Obywatelskich

dr nauk prawnych i dr filozofii, pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk