Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Marcin Walecki

Dr Marcin Walecki, dyrektor Departamentu Demokratyzacji w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE w Warszawie

 

Autor informacji: Anna Grzelak
Data publikacji: 2017-11-06 21:59:54
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2020-07-21 12:52:49
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk